KONTAKT

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

e-mail biblioteka.czulow@gmail.com